QMLA – Quantum Muziek Lichtveld Activatie

Wat is QMLA?

Quantum = het diepste niveau van bestaan waar alles wat bestaat alleen nog maar Bewustzijn is.

Quantum Muziek = Muziek gestemd in 432Hz spiraalstemming welke resoneert en communiceert op het Quantum niveau.

Lichtveld of Merkaba = het energetisch harmonische lichtveld dat zich rondom alles wat bestaat bevindt, dat alles en iedereen met elkaar verbindt als ook alle zichtbare en onzichtbare dimensies. Dit veld wordt gecreëerd & gevoed door, resoneert met en bestaat volledig uit LichtBronfrequenties. LichtBronfrequenties zijn het medium waarin lichtinformatie ligt opgeslagen, eeuwig stroomt en kan worden gedownload.

Activatie = Het door resonantie in trilling brengen en zuiver stemmen (gelijk het stemmen van een instrument) van het Lichtveld door middel van Quantum Muziek en Klankbeelden.

Elke Activatie wordt ingeleid door een bijbehorende Bronfrequentie lezing met Quantum Tuning Oefeningen om het Lichtveld en het Bewustzijn ontvankelijk en “in-tune” te brengen. De Quantum Muziek en Klankbeelden activeren en ondersteunen daarbij het ontvangen, opnemen en in-werken van de Lichtinformatie in de mentale, emotionele, fysieke, spirituele en astrale lichamen.