Quantum Muziek op piano in 432hz spiraalstemming.

Sluit  je je ogen, en richt je aandacht op je binnenwereld. Laat de muziek je in de rust komen. Laat je meevoeren op de kadans van de melodieën die harmonisch samen in weelderige klanken versmelten.

Ik leef en voel me in en stem me af. Op een individu, een groep, thetawaves, frequenties, numerologische data, in de kern van alle volle manen, tijdens de kern alle 8+1 maanfases.

Met een 432hz Pythagorese stemming. In tegenstelling tot de 440hz gelijkzwevende stemming zoals we in de westerse muziek gewend zijn. Deze stemmingen is spiralend en komen meer overeen met de natuurlijke cycly, frequenties die in de natuur, en universums terug te vinden zijn. Dit alles draagt nog meer bij en ondersteunt transformatieve processen.

Dit kan worden ingezet bij transformerende processen van heling, het opheffen en doorbreken van energetische blokkades die wij in ons mensenleven op hebben gebouwd.

Het is altijd raadzaam deze processen onder goede begeleiding te ondergaan.

In 2013 ben ik met de 4,5 jarige opleiding bij Mens & Intuïtie gestart. Tijdens het muziek maken ben ik me voor het proces van Healing & Reading gaan afstemmen op Energestische BewustZijnsprocessen. Dit alles op de piano.

Dit ben ik gaan comineren onder de noemer State of Mine. Jouw staat van Zijn.

Zowel live als in persoonlijke en groepssessies.
Piano en klankschalen sessies, op gezette tijden, waaronder het Lichtconcert/BewustZijnsconcert en Moonfullness.
Nadat ik in 2019 musicologe Marret Vonhoff heb ontmoet tijdens 1 van haar mindblowing lezingen over de brondfrequenties ontcijferd, ben ik mij meer gaan richten op verdere verdieping van de afstemming. Ik ben met Pythagoras stemming op 432hz gaan spelen. Naast de piano ben ik ook meer andere ambient soundscapes gaan gebruiken.
Dit doe ik zowel live als tijdens opnames in mijn studio thuis.
In de zomer van 2023 zijn we gestart met de reeks van 8+1 maanfases. Hierin stemmen wij ons in de kern van de speciefieke fase af, op de bijbehorende frequentie die middels klank en cymatica hoor en zichtbaar hadden. Door de muziek en cymatica beelden samen te voegen kan je de bewuste uitwerking ervaren. Helemaal in overeenstemming met cycly zoals wij die ((h)er)kennen in de natuur. Zodat wij nog beter kunnen leven met wat er in en om ons heen gebeurd. Wij ervaren hierin absolute synchronisateit met alle maan, zonnewendes, seizoenen, astrologie, vanuit alle culturen zoals omschreven door de Maya’s, Hopy Indianen, ijing astrology en human design.
BewustZijns Muziek

Piano Pythagoras albums

In de 432Hz Pythagorasstemming zijn hier te vinden:

• Pythagoras Piano albums die je aan kunt schaffen.

• Numerologie Piano met synthesizer & special sounds. Een serie met muziek gespeeld op bijzondere data. Dit zijn via getallen resonerende kosmische frequenties. Voorbeelden hiervan zijn: 8 augustus (8-8), de Leeuwenpoort. Een ander uiterst bijzondere dag: 5 mei ‘23 (5:5:5), een Volle Maan Maansverduistering. De muziek in deze serie is gemaakt met diverse synthesizers en andere speciale sounds in de Pythagoras en 432 hz stemming.

Ik voel me zeer bevoorrecht met samen te werken met Marret onder de vleugels van Quantum MusiQ. Het stroomt van alle kanten en we staan nog maar aan het begin! Inmiddels hebben we een aantal Activaties gemaakt. Bouwstenen van de Schepping zijn door Marret berekent in hun frequentie, vervolgens mbv een speaker, water, licht en sinusklank in beeld gebracht als klankbeeld en om tot slot door mij te worden voorzien van de daarop afgestemde muziek. Elke nieuw afgestemde Activatie wordt als eerste tijdens een Lezing met Live Quantum Muziek gegrond in de Aardse Dimensie. Hierna komt deze ook beschikbaar op deze website via een maandelijks abonnement. Gezien de kracht van deze Activaties worden deze per Activatie aangeboden.