Marret Vonhoff

Hartfrequenties: Bron van al onze creaties. Welkom bij QuantummusiQ​

QuantummusiQ is een op Hartfrequenties afgestemde samenwerking tussen Marret Vonhoff en Michiel Buursen die in 2019 is ontstaan.

Resonerend in het veld van Muziek & Bewustzijn hebben zij hun krachten gebundeld in het creëren van hoog vibrerende Quantum Muziek Lichtveld Activaties (QMLA). 

De Bron van alle Activaties ligt in het Universele Harmonische Lichtveld. Onze Activaties worden in afstemming met ‘het momentum’ gecreëerd. Hierdoor stromen de optimale frequentie-energieën in elke Activatie. Een oneindige stroom van diverse Activaties zal via deze website beschikbaar komen. Ze zullen ons ten dienste staan op vele momenten tijdens het proces van groei in bewustzijn. 

•432Hz Pythagorasstemming (spiralend)  QuantumMuziek Lichtveld Activaties (QMLA)

•432Hz Pythagorasstemming (spiralend): Pianomuziek

•432Hz Pythagorasstemming (spiralend):  Numerologie – Albums met Piano, Synthesizer en Special Sounds muziek afgestemd op bijzondere data (5/5/5; 8/8 Leeuwenpoort etc.)

•432Hz Pythagorasstemming (spiralend)  Videolezingen voor thuis over in-zichten in het leven, in onze geschiedenis ter handreiking in groei in bewustwording. Alle lezingen worden begeleid door daarbij resonerende 432Hz spiraalmuziek.

Alle info over de uit de dimensies ontvangen, gebruikte frequenties en muzikale ingrediënten is volledig onderbouwd en transparant erbij te lezen zodat iedereen duidelijk geïnformeerd tot een doorvoelde, weloverwogen keuze kan komen wat aan frequenties tot zich te nemen.

Tijdens hun Lezingen met Live Quantum Muziek zal Marret alle gebruikte elementen binnen de Klankbeelden (Cymatica) Activaties toelichten evenals de door Michiel in zijn Quantum Muziek gebruikte muzikale ingrediënten en in-zichten die tijdens het spelen ‘in het moment’ worden doorgegeven. Lees meer over QMLA >>>